Meny Stäng

Vad gör Riksbanken?

Vad gör Riksbanken? - Vi förklarar.
Detta gör Sveriges Riksbank
I Sverige har vi flera olika banker som man som privatperson eller företag kan vara kund hos, men vi har även en högre instans inom finansvärlden och det är Riksbanken. Många har säkert hört talas om Riksbanken i olika medier, men vilka uppgifter har den egentligen? Denna artikel kommer ge dig de svaren du behöver för att få större kunskap om Sveriges centralbank.

Riksbankens huvudsakliga uppgifter

Arbeta för att hålla ett fast penningvärde
Riksbanken är namnet på Sveriges centralbank och trots namnet är det en av riksdagens myndigheter. Dess primära uppgift är enligt riksdagslagen att arbeta för att upprätthålla ett fast penningvärde i Sverige och det arbetet görs främst genom att försöka hålla inflationen så låg och stabil som möjligt över tid. Inflation innebär att värdet på pengarna minskar och därför stiger ofta prisnivån för varor och tjänster. Rent konkret innebär det att man som konsument får betala mer för samma mängd produkter. Blir inflationen för hög har det en negativ påverkan på en valutas värde.

En metod som används av Riksbanken för att reglera inflationen är att man tar fram en styrränta som kallas för reporäntan. Reporäntan är den ränta som gäller för alla banker som placerar eller lånar pengar av Riksbanken, men den påverkar också övriga räntor i samhället och därmed har den en påverkan på Sveriges ekonomiska aktivitet och därmed också inflationen.

Producera sedlar och mynt

En annan av Riksbankens största uppgifter är att producera alla Sveriges sedlar och mynt. Riksbanken är den enda aktören som har tillåtelse att göra detta och anledningen till det är för att man ska kunna försäkra sig om att det inte tillverkas för mycket kontanter samtidigt. Om det blir för stora mängder av sedlar och mynt i omlopp samtidigt kommer det på sikt att ha en negativ påverkan på inflationen och pengarnas värde. Därför är det viktigt att arbetet görs noggrant och korrekt.

Det är även Riksbanken som ansvarar för att makulera sedlar som är trasiga och den kan hjälpa dig att lösa in sedlar och mynt som inte längre är giltiga.

Möjliggöra säkra betalningar i samhället

För att samhället ska fungera utan större komplikationer är mycket viktigt att säkra betalningar kan genomföras. Som myndighet är det en av Riksbankens uppgifter att möjliggöra för att detta ska kunna ske friktionsfritt på en samhällelig nivå. Riksbankens uppgift blir att ständigt analysera och övervaka systemen som används för finansiella transaktioner för att i tidigt skede kunna upptäcka störningar och förändringar som kan leda till en större påverkan för samhället. Fokus ligger inte på de små aktörerna, utan Riksbanken fokuserar på de större svenska bankkoncernerna, funktionerna bland finansmarknaden och den infrastruktur som krävs för att betalningar och finansmarknaderna i Sverige ska flyta på smidigt.

Riksbanken som myndighet

Då Riksbanken är en myndighet innebär det att den är drivande i Sveriges penningpolitik och allt som tagits upp tidigare i artikeln ingår i den på olika sätt. Riksbanken är en självständig aktör inom staten och därför får inga andra myndigheter, enligt lag, försöka påverka deras arbete och beslut när det gäller den svenska penningpolitiken.