Meny Stäng

Vad är Räntelagen?

Räntelagen utfärdades redan den 5e juni 1975 och finns i lagboken och är där kallad 1975:635.
Räntelagen är en lag som handlar om penningfordran, betalningsvillkor och dröjsmålsränta. Den riktar sig främst till företag som med hjälp av den kan reglera när och hur låntagare eller kunder ska betala. Räntelagen är en dispositiv lag, vilket innebär att lagen inte nödvändigtvis måste följas om båda parterna enats om andra villkor eller avtal som inte överensstämmer med räntelagen. Detta gäller dock enbart om båda parterna är med på de nya villkoren. Det är alltså inget som en säljare eller långivare kan ändra själv utan de måste ha ett avtal om det med köparen eller låntagaren. I de fall där inget nämns om räntor eller liknande gäller dock räntelagen.

Delar av räntelagen som man inte får förhandla bort

Det finns dock delar av räntelagen som man inte får förhandla bort eller skriva avtal kring, till exempel om avtalet blir till en nackdel för den som ska betala eller ifall en kund missat att betala en faktura till följd av arbetslöshet, sjukdom eller någon annan anledning som kunden själv inte kan styra över. Vid det sistnämnda kan man erbjuda jämkning till kunden om det anses oskäligt att begära ut den fulla räntan. Jämkning innebär att man kommer överens om att sänka eller höja den summa pengar som ska betalas. Man anpassar alltså betalningsplanen efter den betalandes förutsättningar och möjligheter.

Det framkommer i räntelagen att ett företag har rätt att kräva dröjsmålsränta 30 dagar efter att en faktura skickats ut vid utebliven betalning. Dröjsmålsräntan är enligt räntelagen satt till 8 procentenheter plus den aktuella referensräntan. Referensräntan bestäms av Riksbanken och de uppdaterar den två gånger per år, alltid den första januari och den första juli. För att ta reda på den aktuella referensräntan, som också följer reporäntan, bör du kolla på riksbankens hemsida.

Att Räkna ut en dröjsmålsränta

Räkna ut en dröjsmålsränta

För att räkna ut en dröjsmålsränta tar du den totala skulden du blivit skyldig och räknar ut 8 procent av den. Sedan tar du den andelen och delar det med hur många dagar sen du var med att betala det totala beloppet du initialt skulle betala. Om du var 10 dagar sen ska du då betala 10/365 av de 8 procent du räknat ut. Lägg sedan till eventuell referensränta. Detta kan dock ändras genom avtal som nämner hur hög dröjsmålsräntan ska vara vid utebliven betalning. Detta är en av de delar som kan förhandlas om så länge båda parterna är överens om det. Den lagstadgade procentsatsen på 8 procent gäller endast när inget annat nämnts.

Räntelagen gäller enbart om en kund eller låntagare köper eller tar ut ett lån mot delbetalning, på kredit, via faktura eller på något annat sätt lånar pengar. Lagen gäller endast på skulder som ska betalas med pengar, därmed inte skulder som ska betalas med tjänster, ägodelar eller föremål.
Om en faktura har en förfallodag som infaller på en helgdag ska förfallodagen flyttas till närmast kommande vardag.

Om betalningen är försenad har säljaren eller långivaren rätt att ta ut 60 kr plus eventuella inkassokostnader för att skicka ut en betalningspåminnelse om båda parterna varit överens om detta när de ingick i avtalet.