Meny Stäng

Vad är marklov och när behövs det?

marklov

Marklov är, precis som bygglov, en typ av tillstånd man behöver för att utföra vissa typer av modifikationer på sin tomt. Bygglov söker man när det handlar om byggnader, som när du vill måla om ditt hus eller montera ett nytt fönster eller dörr. Marklov behöver dock sökas när man ändrar marknivån på vissa sätt.

När behöver jag marklov?

Om du vill göra en avsevärd förändring i markens höjdläge, exempelvis schakta, fylla ut marken eller gräva en grop inom ett detaljplanerat område behöver du ha ett marklov. Ett detaljplanerat område är ett område där kommunen eller en annan statlig offentlig organisation planerar hur landskapet ska se ut, exempelvis inne i en stad eller by. Det finns ingen exakt definition av vad en avsevärd förändring i markens höjdläge är, men de flesta kommunerna brukar definiera det som en halv meter. Du kan kontakta din kommun för exakt information. Om du är osäker på ifall du behöver marklov eller ej för en viss åtgärd kan du alltid kontakta kommunen för att fråga dem.

Marklov kan även behövas för en del andra typer av arbeten som förändrar marken på tomten, exempelvis om du ska fälla träd eller plantera skog. Mindre planteringar, såsom ett fruktträd på en villatomt, kräver inte något speciellt tillstånd. Marklov behövs oavsett om det är du eller en annan person som ska utföra arbetet. Det är personen som äger marken som behöver ansöka om marklov.

Hur ansöker jag om marklov?

Du ansöker om marklov hos din kommuns byggnadsnämnd, oftast genom att skicka in en blankett. Denna blankett kan du hitta på kommunens hemsida. Alternativt kan du ringa till eller besöka kommunkontoret och be dem att skicka en blankett till dig. Med din ansökan måste du bifoga en markplaneringsritning, alltså en detaljerad ritning över hur det färdiga arbetet kommer att se ut. Du får inte lov att påbörja arbetet förrän du har fått både marklov och startbesked från kommunen.

Vad kostar ett marklov?

Kostnaden för ett marklov skiljer sig åt mellan olika kommuner. En del har fasta priser medan andra har en löpande timtaxa. Kontakta din kommun för att få information om hur mycket ett marklov kan kosta, innan du ansöker om det. Att utföra ett arbete som kräver marklov utan att ha ett marklov kan stå dig dyrt. Då kan man nämligen få betala böter, som är avsevärt dyrare än avgiften för marklov.