Meny Stäng

Vad är amortering?

Amortering

När man tar ett lån så måste man också amortera lånet, vilket innebär att man betalar av en del av lånet, alternativt hela lånet. Beroende på hur mycket man har lånat och vad som står i låneavtalet, så vet man också hur mycket som amorteras av lånet varje månad. Om man amorterar varje månad görs det oftast via en så kallad avbetalningsplan. I den har man förbestämt hur mycket man ska betala av på lånet varje månad, där står även den aktuella räntekostnaden för lånet. Man kan säga att det finns tre typer av amorteringsplaner, rak amortering, annuitet, samt ett amorteringsfritt lån.

Rak amortering

Med en rak amortering betalar man av samma summa varje månad, samt ränta. Det innebär att på sikt kommer skulden att minska, och så även räntan. Avbetalningsplanen bestäms alltså i samband med när man ansöker om lånet. Beroende på vilket typ av lån, samt hur stort lånet är, så bestäms det hur avbetalningsplanen ska läggas upp och när den ska betalas. I avbetalningsplanen står det hur mycket lånet är på, vilken räntesats man får betala, samt om eventuella kostnader så som faktureringsavgift också ska ingå i den.

Annuitet

Annuitet kan likna rak amortering, men det som skiljer är att skulden minskar långsammare till en början, för att sedan i slutet av avbetalningsplanen sjunka snabbare. I praktiken innebär det att man betalar ett fast månadsbelopp, liksom en avbetalningsplan med rak amortering, men man märker skillnaden först i slutet på avbetalningsplanen. Skulden sjunker förvisso, men man märker inte av det förrän i slutet på avbetalningsplanen. Räntan inkluderas i det fasta månadsbeloppet.

Amorteringsfritt lån

Precis som namnet lyder så amorterar man inget på lånet till en början. Detta kan vara till fördel för den som vet att ekonomin inte är så bra vid lånetillfället. Nackdelen med ett amorteringsfritt lån är att på sikt blir lånekostnaden högre, eftersom man betalar ränta under hela tiden även om man inte amorterar något. För den som vet med sig att ekonomin kommer att stadga sig i framtiden, så är detta ett bra alternativ för att komma på fötter igen efter en ekonomisk svacka. Om man däremot inte vet säkert om man kommer ha möjlighet att betala det på sikt, så bör man inte ansöka om ett amorteringsfritt lån. Om man inte har möjlighet att betala tillbaka ett lån så kan det leda till att man kan få en hel del extrakostnader, och syftet med lånet stjälper, snarare än hjälper.

Amorteringskrav

År 2016 inföll ett nytt krav som säger att om man ansöker om ett bolån så är det ett krav att amortera minst 2 procent av lånet varje år, om belåningsgraden överstiger 70 procent. Om lånet understiger 70 procent så är kravet att man ska amortera minst 1 procent av lånet varje år, till dess att belåningsgraden är 50 procent. Därefter är det inte krav på att man måste amortera minst 1 procent. Däremot finns det krav på hur mycket man måste amortera, beroende på hur ens inkomst ser ut. Man kan dock alltid kontakta sin långivare och ändra hur mycket man vill amortera per månad.