Meny Stäng

Fördelarna med att använda en värmepump

luftvärmepump

Ett av de vanligaste sätten att värma sitt hus idag är genom en värmepump. En värmepump är en anordning som överför värme från en varm plats (till exempel jorden) till en kall plats (ditt hem). Denna uppvärmningsmetod är mycket vanlig i bostäder, byggnader och fabriker och är en kostnadseffektiv metod som kan hjälpa dig sänka kostnaderna för att värma upp ditt hus.

I den här artikeln får du lära dig mer om hur en värmepump faktiskt fungerar, från det mest grundläggande till fördelarna med att använda dem.

Vad är en värmepump?

Värmepumpar är enheter som överför värme från en plats till en annan. Vanligast är att de används för att värma upp ditt hus och varmvattnet. I det stora hela bygger de på två principer: den hämtar värme från en plats till att värma upp en annan yta och dess termiska energi (mängden värme) som den utger är större än mängden som den förbrukar.

Hur fungerar en värmepump?

Det går att säga att värmepumpen har två delar, antingen kan den värma upp en eller kyla ned en yta. För att värma upp en yta tillför den energi. Medan för att kyla ned en yta gör den det omvända – den tar bort energi. Så hur fungerar detta egentligen?

Som du säkert vet värmer solen vår planet och denna värme lagras på platser som till exempel i berggrunden, vattnet, ytjorden och luften. En värmepump tar tillvara av denna solenergi genom att använda en så kallad kylkrets.

Kylkretsen är ansluten till en energikälla, såsom ett borrhål, uteluften eller en ytjordslinga. Dess kompressor har en process där trycket ökas eller minskas i olika delar av kylkretsen. Det hjälper till att höja/sänka temperaturen på energin från energikällan, så att den lämnar kylkretsen med en högre/lägre temperatur. Denna energin används därefter för att att värma upp varmvattnet och din bostad.

Bor du i Stockholm och behöver hjälp att installera en ny värmepump? EKVT hjälper till med värmepump och har mer än 15 års erfarenhet av kyl-, värme- och klimatfrågor.

Vilka är fördelarna med att använda en värmepump i sitt hus

Vilka är fördelarna med att använda en värmepump i sitt hus?

I dagens värld är det många som letar efter sätt att minska sin energianvändning och samtidigt spara pengar. Men eftersom marknaden är överflödig med olika uppvärmningslösningar står man som husägare oftast inför svåra val.

När det kommer till värmepumpar, så är det allmänt känt att det är både en kostnadseffektiv lösning och fördelaktigt för miljön. Framförallt eftersom du använder gratis solenergi som lagras i jordens land, berg, luft och sjöar. Nedan går vi djupare in på tre fördelar med värmepumpar.

1. Du sparar ström

Som vi redan har antytt i den är artikeln så kommer du att spara ström. Visst är värmepumpar en relativt dyr initial investering – men det kommer att löna sig i längden.

Om du funderar på att byta ut din äldre värmelösning mot en värmepump eller installera en ny kan du vara säker på att det kommer att spara pengar på lång sikt. Detta för att värmepumpen producerar 3-5 gånger mer värme än vad den förbrukar i energi.

2. En miljövänlig värmekälla

Runt om i världen är det inte ovanligt att hus fortfarande värms upp med fossila bränslen. Med en värmepump minskar du ditt klimatavtryck eftersom den använder solenergin som lagras på jorden för att värma upp ditt hem.

3. Perfekt temperatur hela året

En värmepump kan ha två syften: antingen värma upp ditt hus eller kyla ned det. Förutom att minska strömförbrukningen kan värmepumpen hjälpa till att göra det svalt och behagligt inomhus under varma sommardagar.