Meny Stäng

Exekutiv auktion

exekutiv auktion

Exekutiv auktion, även kallat tvångsförsäljning, innebär att Kronofogdemyndigheten utmäter en skuldsatt persons tillgångar. Dessa tillgångar läggs sedan ut till försäljning för att på så sätt skapa en intäkt som kan hjälpa till att betala av de skulder som personen har. Alla tillgångar som har ett ekonomiskt värde kan bli föremål för exekutiv auktion om gäldenären saknar betalningsmöjligheter.

Vad innebär exekutiv auktion?

När en gäldenär, alltså den person som är skuldsatt, inte har möjlighet att betala av sina skulder kan en exekutiv myndighet besluta om utmätning. I Sverige är det Kronofogdemyndigheten som har den behörigheten att begära utmätning. En utmätning kan innefatta dels personens förvärvsinkomst, egendom och lösöre. I detta fall är det egendom och lösöre som avses.

Efter att en inventering av personens egendom har gjorts kan Kronofogden lägga beslag på den egendom som anses ha ett ekonomiskt värde. Kronofogden ska sedan realisera detta värde med hjälp av en försäljning, en exekutiv auktion. Syftet med detta är att försäljningen ska generera en intäkt som kan täcka hela eller delar av den skuld som gäldenären har.

Så fungerar exekutiv auktion

Efter det att Kronofogden har lagt beslag på sådan egendom som anses ha ett ekonomiskt värde som skulle hjälpa gäldenären i hens skuldsituation om egendomen säljs är det dags att realisera detta. Kronofogden kan själv lägga ut föremål till försäljning under deras egen auktionssida eller ta hjälp av till exempel en mäklare för att göra en underhandsförsäljning.

Så fungerar exekutiv auktion

Under hela processen måste Kronofogden vara opartisk och det är deras ansvar att föremålet som ska säljas värderas och sedan säljs till ett pris som ligger i linje med den värderingen som har gjorts. Det finns ingen begränsning i vilka typ av föremål som kan förekomma på en exekutiv auktion. På auktionstorget kan man till exempel hitta olika typer av fordon, bostäder, smycken, instrument, konst, verktyg, kläder och så vidare. I regel hamnar allt lösöre som Kronofogden tror att de kan sälja på en exekutiv auktion om situationen kräver.

Numera sker de allra flesta auktioner på Kronofogdens auktionstorg där man kan lägga ett bud som på vilken nätauktion som helst. På en exekutiv auktion köper man i de allra flesta fall föremålet i befintlig skick. En del föremål har man möjlighet att se på en visning innan auktionen löper ut. Om gäldenären har överklagat beslutet om utmätning så kan detta påverka köpare i de fall som domstolen beslutar om att häva utmätningsbeslutet eller om de beslutar om inhibition.