Meny Stäng

Att lägga om sina bolån

bolån

Vad innebär det att man lägger om sina bolån och vilka fördelat finns det med det?
Att lägga om bolånet är något som många låntagare glömmer och låter istället lånet fortlöpa trots att det kan innebär positiva fördelar för låntagaren att lägga om sitt bolån. Innebörden av att lägga om sitt bolån ligger i att låntagaren och långivaren exempelvis en bank, förändrar och byter exempelvis bindningstiden och räntan som är satt på bolånet. Bindningstiden bestämmer man den dagen som lånet tas. När man lägger om bolånet kan det även innebära att man förhandlar om sin ränta som är satt till bolånet. Ser vi till bostadsmarknaden i dagens samhälle är den kontinuerligt under förändring, vilket innebär att långivarnas räntor och erbjudande också förändras kontinuerligt för att någorlunda anpassas efter marknaden och efterfrågan.

Bundet lån till en fast ränta

Den vanligaste formen av ett bolån är att lånet är bundet till en fast ränta under en specifik period, exempel två år. Det är när denna bindningstid är slut som man som låntagare kan välja att lägga om sitt bolån för att på så vis öka möjligheterna att erhålla en ränta som anses mer förmånlig för dig som kund och låntagare. Ett bra tips är att vara uppdaterad gällande vad för räntor som erbjuds på marknaden när det är dags att binda om bolånet för att öka chanser att få så bra ränta och erbjudande som möjligt på bolånet.

Den största fördelen med att lägga om sitt bolån ligger i att du som låntagare kan spara in pengar per år bara på räntan som bolånet erhåller. Ovan nämndes kort att ett alternativ att sänka räntan och som innebär en fördel för dig är att förhandla om räntan hos långivaren. Det finns fler alternativ som man kan använda sig utav, ett annat alternativ är att omvärdera sin bostad oavsett om det exempelvis är bostadsrätt eller en villa man bor i.

Bostadsvärde och belåningsgrad

Generellt så har bostadsmarknaden de senaste åren ökat och priserna har stigit markant, vilket kan resultera i att även din bostad har ökat i värde sedan inköpsdatumet något som du kanske är helt omedveten om eller inte reflekterat över. Skulle fallet vara så att en mäklare omvärdera din bostad till ett högre bostadsvärde än vad den köptes för resulterar det i att belåningsgraden som ditt bolån innehar blir lägre.

Så vad är då fördelen med en lägre belåningsgrad? Det ger dig som långivare möjligheten att baka in dyrare lån i bolånet, det vill säga sådana lån som kan finnas vid sidan om bolånet. Det ger också bättre möjligheter och underlag att kunna få ner räntan. Om du besitter på en omvärdering som gett dig ett högre bostadsvärde innebär det också att du som långivare erhåller en bättre och starkare position för att kunna förhandlar räntan hos banken.

Amorteringskrav

En annan fördel som kan kopplas ihop med den belåningsgrad som erhålls handlar om amorteringskravet. Det som avgör hur mycket som ska amorteras på bolånet beräknas i förhållande till din belåningsgrad. Överstiger bolånet 70% av bostadens värde ska 2% amorteras per år, i jämförelse med om bolånet istället ligger mellan 50–70% då ska istället 1% amorteras per år. Här är ytterligare en fördel med att lägga om sitt bolån för att på så vis kunna spara ytterligare pengar.

Avslutningsvis går det att konstatera att med relativt få tillvägagångssätt går det att skapa fördelar för dig som låntagare, något många inte vet. Se till att vara uppdaterad kring olika banker och deras erbjudande och räntor den dagen det är dags att lägga om ditt bolån. Något som kan innebära stora fördelar för dig som kund, där du återigen kan inneha en stark position i förhandlingarna kring att skapa de bästa förutsättningarna för just dig.